• V Ceramiczny Cross na wózkach 22.06.2019

    Wystartuj i sprawdź się!

  • Tu nie ma przegranych

    Walcz i pokonaj swoje słabości.

  • Wheelchair Cross

    Podejmij ekstremalne wyzwanie

CZYTAJ WIĘCEJ ZAPISZ SIĘ

V Ceramiczny Cross na wózkach.

V Ceramiczny Cross na wózkach, który pokonują osoby poruszające się na wózku inwalidzkim – odbędzie się już 22 czerwca! Niezwykły wyścig przebiegać będzie w malowniczych plenerach doliny Bobru, długość jego trasy mierzy 5 km.
Chcesz sprawdzić swoje umiejętności oraz technikę jazdy na wózku? Wystartuj – zawodnikiem może zostać każdy kto czuje się na siłach oraz chce wraz z innymi pokonywać specjalnie wyznaczony szlak. Poczuj ten klimat tę niesamowitą przygodę!
Uczestnicy walczą o puchary i medale wraz z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi, wierzymy jednak, że dla większości z Was największą radością i uznaniem będzie pokonanie samego siebie i własnych słabości!
Gwarantujemy świetną zabawę we wspaniałej sportowej atmosferze, ale także i rywalizacji!
Zapraszamy serdecznie!!!


Zapisz się

Regulamin

V Ceramiczny Cross na wózkach.

REGULAMIN V CERAMICZNEGO CROSS-U


1. Cel imprezy:
- popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych
- poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek
- integracja zawodników pełnosprawnych i niepełnosprawnych
- promocja regionu jako terenów przyjaznych osobom niepełnosprawnym.
- przełamywanie stereotypów w postrzeganiu osoby niepełnosprawnej

2. Nazwa imprezy:
IV Ceramiczny Cross na wózkach.

3. Organizator:
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” – Region dolnośląski
Urząd Miasta Bolesławiec
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu

4. Miejsce i termin:
Ceramiczny Cross - 22.06.2019 ul. Wróblewskiego (okolice wiaduktu kolejowego), 59-700 Bolesławiec

5. Dystans:
Ceramiczny Cross - Trasa o długości 5km.
Trasa crossowa, tereny zielone, zalesione, teren zróżnicowany. Nawierzchnia szutrowa, ziemna.

6. Program imprezy:
Ceramiczny Cross
Niedziela 22.06.2019
g. 11.30 – Rejestracja uczestników
g. 12.15 – Zakończenie rejestracji uczestników
g. 12.45 – Start
g. 13:30 – Planowane zakończenie.
g. 14.00 – Dekoracje zwycięzców.

7. Kategorie
Zawodnicy podzieleni będą na następujące kategorie:
- dorośli 18+
- młodzież 13 - 18 lat
- dzieci do 13 roku życia.
Przy czym organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby kategorii po przeanalizowaniu kart zgłoszeniowych.

8. Uczestnictwo:
• Uczestnikami zawodów mogą być osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Osoby niepełnoletnie powinny mieć ze sobą pisemną zgodę prawnego opiekuna na udział w zawodach.
• Uczestnicy startują na wózkach z napędem ręcznym, zabrania się używania wparcia technologicznego np.: smartdrive, e-motion, freewheel, różnego rodzaju dostawek itp.
• Kopię (skan) aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności należy wysłać ze zgłoszeniem lub przywieść ze sobą na zawody.
• Zgłoszenie zawodników oznacza akceptację regulaminu zawodów i jest jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań do udziału w w/w zawodach.

Warunkiem udziału w zawodach jest podpisanie pisemnej zgody o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania wysiłku oraz braku przeciwwskazań do startu w zawodach a także zgodę na upublicznianie wizerunku w mediach. - Niedostosowanie się do obowiązującego regulaminu zawodów spowoduje niedopuszczenie zawodnika do startu lub jego dyskwalifikację.

Postanowienia końcowe:
• Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu biorących udział w zawodach.
• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie oraz zobowiązują się, że nie będą wnosić żadnych roszczeń z tytułu poniesionej szkody.
• Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883) uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu i Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” danych osobowych jak również, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych.
• Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
• Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


Zapisz się

Formularz zgłoszeniowyDane osobowe

Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia
Płeć (wybierz)
Schorzenie (wybierz)

Dane teleadresowe

Ulica i nr domu
Miasto
Kod pocztowy
Numer telefonu
E-mail Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr133,poz.883 z późn. zm.) zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z organizacją i promocją imprezy. Zgadzam się także, aby moje dane pojawiły się na elektronicznej liście zawodników publikowanej w Internecie.
 Oświadczam, że startuję na własną odpowiedzialność, zapoznałem się z regulaminem zawodów i w pełni go akceptuję.
 

Kontakt

Regionalne biuro FAR
ul. Dolne Młyny 60
59-700 Bolesławiec

email.dolnoslaskie@far.org.pl